Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Tên khác:
Bổn Tế Tu Tiện Đạo
Tác giả:
Bác Dịch Động Mạn
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Kiếp trước bị lãnh diễm nữ đế "cưỡng bách song tu" trăm năm, phải vứt bổ một phách đào thoát!! Nay niết bàn trọng sinh thành người ở rể! Một đời này ta học hết võ học hồn pháp, xem ta tại đại lục này nhất trụ kình thiên định càn khôn!

Danh sách chương

Tổng cộng 90 chương

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo tiếng việt đọc truyện tranhBổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo truyện Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo Bổn Tế Tu Tiện Đạo