Bổn Kiếm Tiên Không Phải Kẻ Bám Váy

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Ta là kiếm tiên sắp phi thăng, nào ngờ sau khi trùng sinh đến thế giới nữ quyền. Ta sao có thể chìm đắm nữ sắc, trở thành nam sủng cho các người đẹp. Ta phải lật tay tạo mây, trở tay tạo mưa, tạo một phen trời đất cho riêng mình....

Danh sách chương

Tổng cộng 1 chương

Bổn Kiếm Tiên Không Phải Kẻ Bám Váy Bổn Kiếm Tiên Không Phải Kẻ Bám Váy tiếng việt đọc truyện tranhBổn Kiếm Tiên Không Phải Kẻ Bám Váy truyện Bổn Kiếm Tiên Không Phải Kẻ Bám Váy