Aphorism

Tác giả:
Kujo Karuna
Kujo Karuna
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Trường trung học Naraka nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một ngôi trường bình thường, nhưng thực sự ở đó có một bí mật mà không ai biết được ngoại trừ những học sinh và giáo viên ở đó...Thay vì học tập, các học sinh phải đấu tranh cho sự sống còn của họ bởi những con quái vật.....Bên cạnh đó có những tình bạn và sự hy sinh giữa sự sống và cái chết.....!!!!

Danh sách chương

Tổng cộng 81 chương

Aphorism Aphorism tiếng việt đọc truyện tranhAphorism truyện Aphorism