Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Về Thế Giới Hiện Đại

Tên khác:
The Hero Who Returned Remains the Strongest in the Modern World
Tác giả:
Arata Shiraishi
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Trở về thế giới hiện đại là huấn luyện những cô gái xinh đẹp thành siêu chiến binh

Danh sách chương

Tổng cộng 25 chương

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Về Thế Giới Hiện Đại Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Về Thế Giới Hiện Đại tiếng việt đọc truyện tranhAnh Hùng Mạnh Nhất Trở Về Thế Giới Hiện Đại truyện Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Về Thế Giới Hiện Đại The Hero Who Returned Remains the Strongest in the Modern World