6 Weapons

Tác giả:
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Tình trạng:
Đang Ra
Đọc Chương 1
Ấy chà chà, chúng ta có gì đây, à là những con não phẳng và một thằng main phản gió đỉnh cao nhé. đón xem tại 6 weapons.

Danh sách chương

Tổng cộng 2 chương

6 Weapons 6 Weapons tiếng việt đọc truyện tranh6 Weapons truyện 6 Weapons